CD - Thơ nhạc Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Track 1 - Lời giới thiệu về Thơ văn Hòa thượng Thích Huyền Vi
Track 3 - Phẩm tựa thứ nhứt

CD - Thơ Nhạc Phật Giáo

Track 2 - Khúc hát ân tình
Track 3 - Thơ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Track 4 - Hôm nay Phật Đản
 


 

CD - Vầng trăng Quê Hương

Track 1 - Bình bán vắn
Track 2 - Lý tình như Huế

CD - Vầng trăng Quê Hương 2

Track 2 - Qua cầu gió bay
Track 2 - Ví dặm
 

 Dernière mise à jour de ce site : 05/07/20